VMZINC en de HQE®-benadering

Duurzaam, recycleerbaar, laag energieverbruik (in vergelijking met andere gewalste metalen), geen onderhoud, FDES enz. De producten van VMZINC beschikken over tal van troeven waarmee ze kunnen bijdragen tot de milieukwaliteit van gebouwen.

Zowel bij het gebruik als bekleding voor gebouwen of, in zeldzamere gevallen, als binnenhuisoplossing dragen de VMZINC-oplossingen meer bepaald bij tot 4 doelstellingen van de HQE-benadering:

Deelgebied Doelstelling HQE® V. 20/01/2012 Voordeel VMZINC Haalbaar niveau Haalbaar punt
Ecologische constructie Doelstelling 1: harmonieuze integratie van het gebouw in zijn onmiddellijke omgeving Brede waaier aan SRI-mogelijkheden volgens de eisen van de ontwerpers (SRI AZENGAR > 35) ZH 2

Doelstelling 2: Geïntegreerde keuze van de bouwproducten,  -systemen en –procedés.

 •  Geschiktheidscertificaten voor de meeste VMZINC-systemen.
 • Levensduur in overeenstemming met de levensduur van het bouwwerk (50 tot meer dan 100 jaar).
 • Demonteerbaarheid mogelijk en min of meer gemakkelijk naargelang van het soort systeem.
 • Weinig of geen onderhoud.
 • Tal van FDES.
 • Vervaardigd in Frankrijk
 • AFFSET-protocol VOS/formaldehyde voor de interieuroplossing VMZ Opus
 • Classificatie A+ VOS/formaldehyde (verordening van 23 maart 2011 over de reglementaire etikettering)

L


H


ZH

ZH

ZH

L

H

ZH

 1

5

3

3

3
Doelstelling 3: Werf met weinig overlast
 • Weinig of geen zinkafval (<5%) dat 100% recycleerbaar is.
ZH 6
Eco-gestion Doelstelling 4: Energiebeheer
 • Verenigbaarheid van de VMZINC-systemen met de best presterende isolatiematerialen (prestatie, dikte).

 • Beperkte warmtebruggen aan de oppervlakte van VMZINC-systemen.

 • Makkelijke integratie van zonnepanelen in VMZINC-systemen.

ZH *

*

3

L = Laag, H = Hoog, ZH = Zeer hoog

*De oplossingen van VMZINC dragen bij tot de thermische prestatie van de bekleding, maar kunnen op zich alleen niet tot het behalen van een bepaald aantal punten leiden.