De HQE-benadering

De HQE®-benadering is het Franse beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen dat tot een certificering kan leiden.

Dit beoordelingssysteem streeft ernaar de milieueffecten van nieuwe of bestaande gebouwen te beperken (op basis van een beoordeling in meerdere fasen en met meerdere criteria) en de gezondheid en het comfort van de gebruikers te optimaliseren. Het steunt daarbij op een georganiseerd en strikt projectmanagement.

De HQE®-benadering is gestructureerd in 14 doelstellingen die zijn onderverdeeld in 4 deelgebieden: